Generalități

„Mărturisesc că nu port libertății presei acea iubire completă și spontană acordată lucrurilor integral bune, prin însăși natura lor. O apreciez luând în considerare mai curând relele pe care le împiedică, decât binele pe care îl produce.Alexis de Tocqueville

Specializarea Jurnalism pregătește specialiști în Jurnalism, domeniul Științele comunicării.

Ca absolvent al specializării Jurnalism, domeniul Științele comunicării, poți activa în toate genurile jurnalistice - presă scrisă, radio, TV, internet -, precum și în domenii conexe: publicitate, purtător de cuvânt, consilier media etc.

Detalii, detalii...

Locuri fără taxă

În cadrul specializării Jurnalism sunt scoase la concurs locuri fără taxă, finanțate de la buget și locuri cu taxă.

Competențe

Absolvenții sunt licențiați în Jurnalism, domeniul Științele comunicării. Pot urma un masterat în domenii conexe, precum și doctoratul în cadrul școlii doctorale Filosofie și comunicare.

Burse în străinătate

Ca student la specializarea Jurnalism ai oportunitatea de a studia la universități de renume din străinătate (Franța, Italia, Portugalia), prin sistemul de burse Erasmus.

A doua specializare

În calitate de student la Jurnalism, poți opta pentru a studia o a doua specializare din cadrul facultății, beneficiind de o reducere a taxei de studiu.

Practică de specialitate

Practica de specialitate se desfășoară în cadrul instituțiilor media proeminente din Baia Mare (presă scrisă, radio, TV, online).

Laboratoare specializate

Facultatea dispune de un mini-studio TV, precum și de un mini-studio radio, care stau la dispoziția studenților specializării Jurnalism.

Testimonial