„A învăța să trăiești fără certitudini și totuși fără să fii paralizat de ezitare este, poate, lucrul cel mai important
pe care filosofia, în epoca noastră, poate încă să-l facă pentru cei care o studiază.” Bertrand Russell

LOCURI FĂRĂ TAXĂ

În cadrul specializării Filosofie sunt scoase la concurs atât locuri fără taxă, finanțate de la buget cât și locuri cu taxă.

COMPETENȚE

Absolvenţii sunt licenţiaţi în domeniul Filosofie, specializarea Filosofie şi, dacă absolvesc şi modulul pedagogic, pot preda filosofie sau ştiinţe socio-umane în ciclul gimnazial sau pot urma un masterat în domeniu sau în domenii conexe, precum și doctoratul în cadrul școlii doctorale Filosofie și comunicare.

Burse în străinătate

Ca student la specializarea Filosofie ai oportunitatea de a studia la universități de renume din străinătate (Franța, Italia, Portugalia), prin sistemul de burse Erasmus.

Conferințe internaționale

În cadrul facultății / domeniului se organizează periodic conferințe naționale sau internaționale, la care participă specialiști de renume pe plan național sau internațional.

Comunicări științifice

Sesiunile de comunicări științifice ale studenților reprezintă un spațiu propice dezbaterilor și un bun mijloc de afirmare.

a doua specializare

Ca student la Filosofie, poți opta pentru a studia o a doua specializare din cadrul facultății, beneficiind de o reducere a taxei de studiu.

Specializare

Studenții specializării Filosofie se pot iniția sau perfecționa în toate aspectele filosofiei, atât pe planul istoriei filosofiei, cât și din punctul de vedere al filosofiei sistematice.

Interesat de filosofie?

Pentru detalii suplimentare, nu ezita sa ne contactezi.